Štvrtý júl 2017: Vlastenecké biblické citáty, verše a pasáže na oslavu 4. júla

PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty ImagesOhňostroj štvrtého júla je videný nad americkým Kapitolom a národným pamätníkom vo Washingtone 4. júla 2013.

Šťastný 4. júl! Dnes oslavujeme 241. výročie Deklarácie nezávislosti. Hoci bola deklarácia vydaná viac ako rok po vypuknutí revolučnej vojny, dokument z roku 1776 sa považuje za formálne vysvetlenie toho, prečo Kongres hlasoval za vyhlásenie nezávislosti na Veľkej Británii.Deklarácia bola skutočne prijatá 2. júla bez hlasovania proti, ale bola oficiálne schválená až 4. júla. Preto 4. júla oslavujeme Deň nezávislosti.kedy vyjde sezóna 6 záblesku

Deklarácia nezávislosti bola pôvodne vydaná v rôznych formách, vrátane najmenej 200 takzvaných Dunlapových bokov, pomenovaných podľa tlačiara Johna Dunlapa z Philadelphie. Podľa súčasných edícií pre širšiu stranu Deklarácie nezávislosti , Dunlapove zbrane boli distribuované do trinástich štátov a kde neskôr vydali nové kópie novým americkým občanom.

Čo hovorí Písmo o vlastenectve v Deň nezávislosti? Prečítajte si tieto inšpiratívne a vlastenecké biblické citáty o slobode a zistíte:
1. Žite ako ľudia, ktorí sú slobodní, nevyužívajte svoju slobodu ako krytie zla, ale žite ako Boží služobníci. - Peter 2:16


2. V ňom [Kristovi] a skrze vieru v neho môžeme pristupovať k Bohu so slobodou a dôverou. - Efezanom 3:12

david hogg redondo stredná škola

3. Pretože ste povolaní žiť v slobode, bratia a sestry. Nepoužívajte však svoju slobodu na uspokojenie svojej hriešnej prirodzenosti. Namiesto toho využite svoju slobodu a slúžte si navzájom v láske. Celý zákon možno zhrnúť do tohto jedného príkazu: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. -Galaťanom 5: 13–14
4. Práve pre slobodu nás Kristus oslobodil. Stojte teda pevne a nenechajte sa znova zaťažiť jarmom otroctva. - Galaťanom 5: 1


5. Teraz je Pán Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. - 2. Korinťanom 3:17


6. Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom tohto muža vám je zvestované odpustenie hriechov a skrze neho je každý, kto verí, oslobodený od všetkého, od čoho ste nemohli byť oslobodení Mojžišovým zákonom. -Skutky 13: 38–39

hod>

7. Ježiš odpovedal: „Hovorím ti pravdu, každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Otrok nie je stálym členom rodiny, ale syn je súčasťou rodiny navždy. Ak vás teda Syn vyslobodí, ste skutočne slobodní. “ -Ján 8: 34–36


8. Ježiš povedal ľuďom, ktorí mu verili: „Skutočne ste mojimi učeníkmi, ak zostanete verní môjmu učeniu. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. “ -Ján 8: 31–32

je marjorie diehl stále nažive

9. Duch Zvrchovaného Pána je nado mnou, pretože ma Pán pomazal, aby som prinášal dobré správy chudobným. Poslal ma utešiť tých so zlomeným srdcom a vyhlásiť, že zajatci budú prepustení a väzni budú oslobodení. - Izaiáš 61: 1


10. Nevytrhni mi slovo pravdy z úst, pretože som vložil nádej do tvojich zákonov. Vždy sa budem riadiť tvojím zákonom, navždy a navždy. Budem chodiť voľne, pretože som hľadal tvoje prikázania. Budem hovoriť o vašich ustanoveniach pred kráľmi a nebudem sa hanbiť, pretože sa mi páčia vaše príkazy, pretože ich milujem. -Žalm 119: 43–47Zaujímavé Články